Metre Sayaç

Firmamız değişik tipte ve modellerde metre sayaç üniteleri üretmektedir. Metre sayaç üniteleri ölçümü yapılacak kablo çaplarına göre kayışlı tipte, kasnaklı tipte veya üretim hatlarında bulunan ana makineler üzerinden ölçülebilmektedir. Kablo çaplarına ve tiplerine göre hassasiyetleri değişmektedir.