Tarihçe

1973 yılında çalışma hayatına Kayseri’de farklı isimde başlayan kuruluşumuz, Kablo Makinaları ve Çocuk Bezi Üretim Hattı imalatı ile ilk ürün yelpazesini oluşturmuştur. Zaman içinde sahip olduğu tasarım geliştirme kabiliyeti ve geniş talaşlı imalat altyapısı ile ürettiği ürünlerini geliştirmiştir. Bu kabiliyet ile savunma sanayi konusunda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlardan gelen talepler üzerine üretim yelpazesine bu sektördeki proje bazlı üretim ve desteklerini de dahil etmiştir.

2000 yılında sahiplik yapısı değişen işletmemiz için 2’nci Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlığı ile alt yüklenici pozisyonunda yürütülen C-130 Uçakları Yangın Söndürme Kiti Projesi Savunma Sanayi faaliyetlerinde bir dönüm noktasını oluşturmuştur.

2001 yılında işletme, Savunma Sanayi’ne odaklanma kapsamında Savsan A.Ş. olarak profesyonel bir şirkete dönüştürülmüştür.

Kablo Makinaları Üretimi, Çocuk Bezi Üretim Hattı İmalatı ve Savunma Sanayi Projeleri olmak üzere üç ana başlıkta odaklanan faaliyetler başarı ile sürdürülürken Askeri ve Sivil Havacılıktaki uluslar arası ve bölgesel gelişimler paralelinde ortaya çıkan arz-talep yapısı dikkate alınarak 2010 yılında Askeri ve Sivil Havacılık konusunda yoğunlaşmak amacıyla şirket organizasyon ve yönetim yapısında yenilenmeye gidilmiştir.

Halen işletme sahip olduğu bilgi birikimi, tezgah altyapısı ve proje yönetim deneyimi ile sivil sektörden gelen Kablo ve Çocuk Bezi Makinaları ile bu hatlarda kullanılan ünite ve parçaların imalatlarını yapmakta, Savunma Sanayi alanında da ilgili kurum ve kuruluşlardan gelen taleplere göre parça imalatı, mamül ve yarı mamül konumunda hazır ürün temsilciliği ile AR-GE proje faaliyetlerini yürütmektedir.