Akümülatörler

İki tip akümülatör bulunmaktadır: Yatay Akümülatörler, Dikey Akümülatörler

Akümülatörler genellikle kablo hattını durdurmadan sarıcı veya motorlu boşaltıcıların makaralarını değiştirmek için kullanılmaktadır. Akümülatörler üzerinde biri sabit ve birisi hareketli olmak üzere 2 set kasnak bulunmaktadır. Akümülatör hareketli kasnağı sayesinde üzerine kablo almakta ve bırakmaktadır. Bu sayede sarıcılarda veya boşaltıcılarda makara değişim işlemi yapılırken kablo hattının durdurulmasına gerek olmamaktadır.

Akümülatörler aynı zamanda birer dancer ünitesi görevi de gördüklerinden sarıcı ve boşaltıcıların hız modunda çalıştırılması işini de ilave dancer ünitesine ihtiyaç olmaksızın yapabilmektedir.

Dikey akümülatörler üretim alanlarında çok az yer kaplamaktadırlar. Yükseklikleri 8 metreye ulaşabilmektedir. Standart dikey akümülatörlerin net kablo akümülasyon mesafesi azami 150 metreye kadar çıkabilmektedir. Standart dikey akümülatörler 20 mm çapa kadar kablolar ile çalışabilmektedir.

Yatay akümülatörler genellikle yer tasarrufu sağlanması için ana kablo hattının üzerine ikinci bir kat olarak yerleştirilmektedir. Operatörün kılavuzlama ve diğer operasyonları yapabilmesi için akümülatör seviyesine çıkış merdiveni ve akümülatör boyunca yürüme alanı bulunmaktadır. Böylece operatör akümülatör boyunca kolaylıkla hareket edebilmektedir. Standart yatay akümülatörler 20 mm çapa kadar kablolar ile çalışmaktadır ve net akümülasyon mesafesi azami 200 metreye kadar çıkabilmektedir. Daha kalın çaplar veya uzun akümülasyon mesafesi için özel tasarımlar yapılabilmektedir.

Opsiyonlar:

Tutucu Klemp Ünitesi
Dokunmatik ekranlı kontrol
Çekiş gücü kontrol sistemi (Özellikle fiber optik kablolar için)
Çekiş Gücü Kontrol Sistemli Örnek Dikey Akümülatör Resimleri (Fiber Optik Kablolar için)