Hakkımızda - Savsan Makina A.Ş.

Hakkımızda

Geçmişi Geleceğe Taşıyan
Kalıcı Çözümler


Tarihçe

1973 yılında çalışma hayatına Kayseri’de farklı isimde başlayan kuruluşumuz, Kablo Makinaları ve Çocuk Bezi Üretim Hattı imalatı ile ilk ürün yelpazesini oluşturmuştur. Zaman içinde sahip olduğu tasarım geliştirme kabiliyeti ve geniş talaşlı imalat altyapısı ile ürettiği ürünlerini geliştirmiştir. Bu kabiliyet ile savunma sanayi konusunda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlardan gelen talepler üzerine üretim yelpazesine bu sektördeki proje bazlı üretim ve desteklerini de dahil etmiştir.

2000 yılında sahiplik yapısı değişen işletmemiz için 2’nci Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlığı ile alt yüklenici pozisyonunda yürütülen C-130 Uçakları Yangın Söndürme Kiti Projesi Savunma Sanayi faaliyetlerinde bir dönüm noktasını oluşturmuştur.

2001 yılında işletme, Savunma Sanayi’ne odaklanma kapsamında Savsan A.Ş. olarak profesyonel bir şirkete dönüştürülmüştür.

Kablo Makinaları Üretimi, Çocuk Bezi Üretim Hattı İmalatı ve Savunma Sanayi Projeleri olmak üzere üç ana başlıkta odaklanan faaliyetler başarı ile sürdürülürken Askeri ve Sivil Havacılıktaki uluslar arası ve bölgesel gelişimler paralelinde ortaya çıkan arz-talep yapısı dikkate alınarak 2010 yılında Askeri ve Sivil Havacılık konusunda yoğunlaşmak amacıyla şirket organizasyon ve yönetim yapısında yenilenmeye gidilmiştir.

Halen işletme sahip olduğu bilgi birikimi, tezgah altyapısı ve proje yönetim deneyimi ile sivil sektörden gelen Kablo ve Çocuk Bezi Makinaları ile bu hatlarda kullanılan ünite ve parçaların imalatlarını yapmakta, Savunma Sanayi alanında da ilgili kurum ve kuruluşlardan gelen taleplere göre parça imalatı, mamül ve yarı mamül konumunda hazır ürün temsilciliği ile AR-GE proje faaliyetlerini yürütmektedir.

2001

'den
Bugüne

Vizyonumuz

  • Müşteri odaklı olarak makine tasarım ve üretimi konusunda elde edilen uluslar arası konuma, Savunma Sanayi faaliyetlerinde de Güvenilir ve Sürdürülebilir olarak ulaşarak bu Sektörde Markalaşmak.
Misyonumuz

  • Kablo ve Çocuk Bezi Makinalarında teknolojik temelini geliştirecek üstünlükte ürün ve hizmet sağlayarak ülkemizde bu alanda kalıcı bir makine üretim sanayisi oluşturmak, Savunma Sanayinde de Özgün Projeler Geliştirerek Milli Savunmamızdaki Silah Sistemlerinin Sürdürülebilirliğine katkı sağlamaktır.
Kalite Politikamız

  • Müşteri İhtiyaç ve Beklentilerinin, Sürekli Gelişmeye Paralel olarak Kaliteli, Ekonomik, Zamanında ve Sürdürülebilir yapıda karşılanmasıdır.

Faaliyet
Alanlarımız


Kablo Makinaları

Elektrik, telefon, fiber ve data kabloları üretim hatları, makineleri ve ekipmanları üretimi

Çocuk Bezi Makineleri

Çocuk Bezi üretim hatları, makineleri ve ekipmanları üretimi

Savunma Sanayi

Savunma Sanayi için sistemler, makineler, ekipmanlar ve mekanik parça üretimi ve satışı

Özel Projeler

Petrokimya rafineleri için yedek parçalar, vagon parçaları, özel tasarım parça mekanik imalatı ve müşterilerimiz için özel makineler tasarımı ve üretimi